Nábor

Nábor

Tenis rozvíja pohybové schopnosti vášho dieťaťa.....V mladom veku ho chápeme ako športovú aktivitu, ktorá okrem jednotlivcov podporuje aj kolektívneho ducha, čo rozvíja okrem individuálnych zručností aj spoluprácu v kolektíve, vzájomnú pomoc, líderstvo.

Naším zámerom je priblížiť tento šport každému, koho niečím pritiahne.  Ku každému zverencovi pristupujeme individuálne vzhľadom k jeho zručnostiam. Vytvárame systém, v ktorom podporujeme vlastnosti zverencov, kde sa cítia isto, sebavedomo, šťastne, ktoré prirodzene vychádzajú z ich vnútra a podporujeme ich v tom aby tieto vlastnosti naplno rozvíjali. 

Tenisové nábory sú pravidelné akcie kde máte možnosť nahliadnuť do tréningového procesu našej akadémie. Vaše deti majú možnosť vyskúšať si ukážkovú tréningovú hodinu, zoznámiť sa s prostredím, s trénermi a všetkými členmi akadémie.

Termíny náborov :

Momentálne niesú termíny k dispozícii. Okrem termínov náborov sa môžete individuálne prihlasovať do akadémie počas celého roku. Napíšte nám :)

Čo si treba priniesť?

  • Športovú obuv
  • Dobrú náladu

Miesto konania:

ZŠ Tulipánova

Tulipánova 1,

Tenisové kurty akadémie Skalka

Napíšte nám

A prihláste sa do tenisovej akadémie Skalka
Formulár bol úspešne odoslaný